menu

BS տեղեկատվական-վերլուծական կենտրոնը Ձեր ուղեկիցն է տեղեկատվական հոսքի հորձանուտում:

Կենտրոնը հավաքագրում, վերլուծում է Ձեզ անհրաժեշտ ցանկացած տեղեկատվություն` գիտության՝ ինչպես հասարակական և հումանիտար, այնպես էլ բնական և տեխնիկական ճյուղերից: Կենտրոնը սերտորեն համագործակցում է նաև աշակերտների և ուսանողների հետ՝ հավաքագրելով և սեփական կայք էջում ներկայացնելով ուսումնական գործընթացների կազմակերպման վերաբերյալ վերջիններիս անհրաժեշտ տեղեկատվություն:

BS տեղեկատվական-վերլուծական կենտրոնը նաև զբաղվում է ոլորտային ուսումնասիրություններով, ինչը ներառում է՝

-- գործող կազմակերպությունների ֆինանսական դրության գնահատում,

-- ռազմավարական ծրագրերի և հաշվետվությունների կազմում,

-- առանձին կազմակերպությունների համար միջազգային փորձի տեղայնացում,

-- տնտեսության և դրա հատվածային կառուցվածքի վերլուծություն,

-- ընկերությունների աջակցում հաշվապահական հաշվառման, կադրային գործի վարման հարցերում,

-- ընկերությունների փաստաթղթաշրջանառության կազմակերպում,

-- բիզնես պլանների կազմում,

-- և այլն:

** Կենտրոնի և Պատվիրատուի միջև հարաբերությունները կարգավորվում են կողմերի միջև կնքվող պայմանագրով:

Կենտրոնի բազմամյա փորձը վկայությունն է առ այն, որ Կենտրոնը վայելում է հաճախորդների վստահությունը և պատրաստակամ է բավարարել ամենաքմահաճ հաճախորդի պահանջները:

 

Կոնտակտներ՝

Հասցե`                 Նալբանդյան 43/3 1-ին տաղավար

Հեռ.:                      +374 77 42 73 23

Էլփոստ:                bsinfo.centre@gmail.com

                               admin@info-centre.am

 

Մեր աշխատանքային գրաֆիկը ստորև՝

- աշխատանքային օրեր և ժամեր՝ երկուշաբթի-ուրբաթ 10:00 —  16:00 (գրասենյակային), 16։00 — 18։00 (հեռահար կապի միջոցներով (բացառությամբ տոն և հիշատակի օրերի, պետականորեն սահմանված այլ ոչ աշխատանքային օրերի (http://www.irtek.am/views/calendarw.aspx), ինչպես նաև Կենտրոնի գործունեությունից անկախ անկանխատեսելի իրադարձությունների))։